ဘရူနိုင်းနိုင်ငံ Universiti Teknologi Brunei (UTB) နှင့် Brunei LNG Sdn Bhd တို့ ပူးပေါင်း ၍ ကျင်းပပြုလုပ်မည့် The Crown Prince CIPTA Award Competition 2019 (CIPTA2019), themed “Industry 4.0:Convergence of Innovation” ၏ ASEAN Category အောက်ရှိ “New Invention, Innovation and Modification Category” နှင့် “Young Inventor Category” တို့တွင် အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများမှ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ရန် ဖိတ်ကြားထားပါသည်။


ယှဉ်ပြိုင်လိုသူ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများသည်  အသေးစိတ်အချက်အလက်များသိရှိလိုပါက စီမံဌာန(015) ၌  စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။