ဂျပန်နိုင်ငံတွင် (၃၀-၁၀-၂၀၁၈) ရက်နေ့မှ (-၁၁-၂၀၁၈) ရက်နေ့အထိ ကျင်းပပြုလုပ်မည့်  “JENESYS 2018 Inbound Program 9th Batch-Exchange for Young Industry Officials (Society) Program” ပညာရေးအစီအစဉ်သို့ တက်ရောက်နိုင်ပါရန် မန္တ​လေးကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်မှ အသက်(၁၈)နှစ်မှ (၃၅)နှစ်ကြားရှိသူ၊ အင်္ဂလိပ်စာကောင်းမွန်သူ၊ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသူ ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို  ကျောင်းသားရေးရာဌာန (ဖုန်းနံပါတ် - ၀၉၇၈၆၅၀၅၀၁၂ ) တွင်စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။

 

လျှောက်ထားလိုသူ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများသည် ကျောင်းသားရေးရာဌာန၌ (၂၀--၂၀၁၈) နံနက် (၁၀:၀၀) နောက်ဆုံးထား လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။