ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော သင်ကြားရေးဝန်ထမ်းများ၏

ရာထူးတိုးမြှင့်နိုင်ရေးအတွက် တစ်ဆင့်မြင့် သင်တန်းဖြစ်သော

မဟာဘွဲ့ (M.C.Sc. / M.C.Tech. /M.I.Sc.  / M.A.Sc. ) သင်တန်းနှင့်

မဟာအရည်အချင်းစစ် (Qualify) သင်တန်း၊ သင်တန်းသားများခေါ်ယူခြင်း

 

၁။ လျှောက်ထားလိုသူများသည် အောက်ပါသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ပြည့်စုံသူဖြစ်ရမည်။

(က) ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ရမည်။

(ခ) B.C.Sc./ B.C.Tech. ဘွဲ့ တစ်ခုခု ရရှိထားပြီး ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနတွင် လုပ်သက်(၂)နှစ် အနည်းဆုံး တာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးသော သင်ကြားရေးဝန်ထမ်းများအား ဝင်ခွင့် အရည်အချင်းစစ် စာမေးပွဲ စစ်ဆေး၍ သက်ဆိုင်ရာ အရည်အချင်းစစ်သင်တန်းသို့ တက်ရောက်ပြီး  အောင်မြင်သူများသည် သက်ဆိုင်ရာ M.C.Sc. /M.C.Tech. ဘွဲ့ သင်တန်းအသီးသီးသို့ တက်ရောက်ခွင့်ရမည် ဖြစ်သည်။

(ဂ) B.C.Sc.(Hons:) / B.C.Tech.(Hons:) ဘွဲ့ သင်တန်းတစ်ခုခုတွင် တတိယအဆင့်ဖြင့် အောင်မြင်ထားပြီး ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနတွင် လုပ်သက်(၂)နှစ် အနည်းဆုံး တာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးသော သင်ကြားရေး ဝန်ထမ်းများအား ဝင်ခွင့်အရည်အချင်းစစ် စာမေးပွဲ စစ်ဆေး၍ သက်ဆိုင်ရာ M.C.Sc. /M.C.Tech. ဘွဲ့ သင်တန်းအသီးသီးသို့ တက်ရောက်ခွင့် ရမည်ဖြစ်သည်။

(ဃ) D.C.Sc. / D.C.M. ဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာ တစ်ခုခုရရှိထားပြီး ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနတွင် လုပ်သက်(၂)နှစ် အနည်းဆုံး တာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးသော သင်ကြားရေးဝန်ထမ်းများအား ဝင်ခွင့် အရည်အချင်းစစ် စာမေးပွဲ စစ်ဆေး၍ သက်ဆိုင်ရာ M.C.Sc. /M.C.Tech. ဘွဲ့ သင်တန်းအသီးသီးသို့ တက်ရောက်ခွင့် ရမည်ဖြစ်သည်။

(င) ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။

(စ) သက်ဆိုင်ရာ တက္ကသိုလ်နှင့် သက်ဆိုင်ရာဦးစီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် သင်တန်းတက်ရောက်ရမည်။

 

၂။ အောက်ပါအတိုင်း ဝင်ခွင့်အရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲကို ကျင်းပမည်ဖြစ်သည်။

 

နေ့စွဲ

ဘာသာရပ်

အချိန်

နေရာ

၈-၁၂-၂၀၁၈

(စနေနေ့)

အင်္ဂလိပ်စာ

နံနက် ၉:၃၀ နာရီမှ ၁၁:၃၀ နာရီ

ရန်ကုန်ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်

မန္တလေးကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်

Aptitude Test

နေ့လည် ၁:ဝ၀ နာရီမှ ၃:ဝ၀ နာရီ

 

၃။ အထက်ပါသင်တန်းများကို (၁၄-၁၂-၂၀၁၈) နေ့တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်သင်ကြားမည်ဖြစ်ပါသည်။

 

၄။ ရန်ကုန်ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် နှင့် မန္တလေးကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်သို့ သက်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်မှတဆင့် (၆-၁၂-၂၀၁၈) ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား၍ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

 

၅။ အခြားသိရှိလိုသည်များရှိပါက ရန်ကုန်ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်  ဖုန်းနံပါတ် ဝ၁-၆၁၀၈၈၉၊ ဝ၁-၆၁၀၆၅၅ နှင့်  မန္တလေးကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် ဖုန်းနံပါတ် ဝ၉-၇၈၆၅၀၅၀၁၂၊ ဝ၉-၈၉၆၅၀၂၂၁၅ များသို့ တိုက်ရိုက် ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။