ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန

အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာန

မန္တလေးကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်

ပထမနှစ်သင်တန်းဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

 

(က)၂၀၁၈ခုနှစ်တွင်ကျင်းပခဲ့သော တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲတွင် စုစုပေါင်းရမှတ်(၄၅၀)နှင့် အထက်ရရှိအောင်မြင်ခဲ့သူများ လျှောက်ထားနိုင်သည်။  စုစုပေါင်း ကျောင်းသား/ကျောင်းသူဦးရေ (၁၂၈)ဦး ထပ်မံလက်ခံမည်။

(ခ)တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲတွင် မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးရှိစာစစ်ဌာနများမှ သင်္ချာ၊ ဓာတုဗေဒ၊ ရူပဗေဒ ဘာသာရပ်များပါဝင်သည့် ဘာသာတွဲတစ်ခုခုဖြင့် ဖြေဆိုအောင်မြင်သူများ လျှောက်ထားနိုင်သည်။

(ဂ)ဝင်ခွင့်လျှောက်ထားသူသည် တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်လျှောက်ထားချိန်၌ တည်ဆဲနိုင်ငံသားဖြစ်မှုဥပဒေနှင့် ကိုက်ညီသောနိုင်ငံသားဖြစ်ရမည်။

(ဃ)လျှောက်ထားလိုသူများသည် မန္တလေးကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် website www.ucsm.edu.mm/Degree Programmes/Admission/Download Forms(2018-19 Academic Year) မှ သတ်မှတ်လျှောက်လွှာပုံစံအားရယူ၍ မန္တလေးကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်သို႔ တိုက်ရိုက်လျှောက်ထားနိုင်သည်။ ဝင်ခွင့်လျှောက်ထားသူများသည် အောက်ပါတို့ကို ပူးတွဲတင်ပြရမည်။

(၁) တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်လက်မှတ်(သို့)အောင်မြင်ကြောင်းထောက်ခံစာ၊

(၂) အမှတ်စာရင်း(မူရင်း)

(၃) နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်ပြား(မိတ္တူ)(သို့)နိုင်ငံသားလက်မှတ်(မိတ္တူ)(သို့)နိုင်ငံသားဖြစ်ရန်လျှောက်ထားဆဲ ဖြစ်ပါက သက်ဆိုင်ရာ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာန၏ ထောက်ခံစာမူရင်း

(င) သင်တန်းကာလမှာ(၅)နှစ်ဖြစ်ပြီး အထူးပြုဘာသာရပ်အလိုက် အောင်မြင်ပြီးမြောက်သူများကို အောက်ပါကွန်ပျူတာဆိုင်ရာဘွဲ့များ ပေးအပ်ချီးမြှင့်သွားမည် -

(၁)B. C. Sc.(Software Engineering)

(၂) B. C. Sc.(Knowledge Engineering)

(၃) B. C. Sc.(Business Information Systems)

(၄) B. C. Sc.(High Performance Computing)

    (၅) B. C. Tech.(Computer Communication and Networks)

(၆) B. C. Tech.(Embedded Systems)

(စ) အဆင့်မီပါက မဟာဘွဲ့သင်တန်းနှင့် ပါရဂူဘွဲ့သင်တန်းများသို့ အဆင့်ဆင့်ဆက်လက် တက်ရောက်ခွင့် ရှိသည်။

(ဆ)တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်စိစစ်လက်ခံခြင်းကို အောက်ပါအတိုင်းဆောင်ရွက်မည်။

     - လျှောက်လွှာလက်ခံမည့်ကာလ                   ၂၂-၁၀-၂၀၁၈ မှ  ၂-၁၁-၂၀၁၈ ထိ

- ဝင်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်းကြေညာခြင်း               ၅-၁၁-၂၀၁၈

         - ကျောင်းအပ်လက်ခံခြင်း                       ၅-၁၁-၂၀၁၈ မှ ၁၆-၁၁-၂၀၁၈ ထိ         

   (ဇ) သင်တန်းဆိုင်ရာ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို မန္တလေးကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် website www.ucsm.edu.mm/Degree Programmes/Admission တွင်ကြည့်ရှုနိုင်ပြီး ဖုန်း-၀၉-၈၉၆၅၀၂၂၁၅ နှင့် ၀၉-၇၈၆၅၀၅၀၁၂ တို့သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါသည်။