Samsung Tech Institute Android Mobile  Application Development Training Program 2015 ၿပိဳင္ပြဲၿပ ဳလုပ္မည့္ အေၿခအေနမ်ားအား Samsung မွတာ၀န္ရွိသူမ်ားက ယေန႔ ( 5-8-2015 ) တြင္ UCSM မွ  ဆရာ/ဆရာမမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအား လာေရာက္ေဆြးေႏြးတင္ၿပခဲ့ပါသည္။