စင်ကာပူနိုင်ငံတွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည့် STEP Sunburst Youth Camp 2018 သို့ ပါဝင်တက်ရောက်နိုင်ရေးအတွက် ဖိတ်ခေါ်ခြင်း

 

စင်ကာပူနိုင်ငံ Singapore Technologies Endowment Programme Ltd မှ ကြီးမှူး၍ (၂-၁၂-၂၀၁၈ မှ ၈-၁၂-၂၀၁၈) ရက်နေ့အထိ ကျင်းပပြုလုပ်မည့် STEP Sunburst Youth Camp 2018 သို့ ပါဝင် တက်ရောက်နိုင်ရေးအတွက် အောက်ဖော်ပြပါ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသူများ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

ဆရာ/ဆရာမများအတွက်

(၁)  မန္တလေးကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော ဆရာ/ဆရာမများ ဖြစ်ရမည်။

(၂) အသက်(၂၅)နှစ် အထက်ရှိသူဖြစ်ရမည်။

(၃) အင်္ဂလိပ်စာ ကျွမ်းကျင်စွာ ပြောဆို ရေးသားနိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။

(၄) လျှောက်ထားသူ ဆရာ/ဆရာမ ၏ အမည်၊ ရာထူး၊ ဌာန၊ ကျောင်း၊ ဖုန်းနံပါတ် နှင့် အီးမေးလ်လိပ်စာ တို့ကို မြန်မာနှင့် အင်္ဂလိပ်နှစ်ဘာသာ ဖြင့် ဖော်ပြလျက် (၃၆) ချက် နှင့် (၁၇) ချက် ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းများ ကို တင်ပြရမည် ဖြစ်ပါသည်။

 ကျောင်းသား/ ကျောင်းသူများအတွက်

(၁)  မန္တလေးကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်၌ ယခုပညာသင်နှစ်တွင် လက်ရှိ တက်ရောက် ပညာသင်ကြား နေသော ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများ ဖြစ်ရမည်။

(၂) အသက်(၁၇)နှစ် မှ (၁၈)နှစ် အတွင်း ဖြစ်ရမည်။

(၃) ပညာအရည်အချင်း အဆင့် ကောင်းမွန်သူ ဖြစ်ရမည်။

(၄) ခေါင်းဆောင်နိုင်မှုစွမ်းရည် ရှိသူ ဖြစ်ရမည်။

(၅) ကျောင်းနှင့် လူမှုရေးဆောင်ရွက်ချက်များကို တက်ကြွစွာပါဝင်ဆောင်ရွက်သူဖြစ်ရမည်။

(၆) ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။

(၇)  သင်တန်းကို အချိန်ပြည့်ပါဝင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။

(၈) သင်တန်းမတိုင်မီ အကြိုလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။

(၉) မိမိနိုင်ငံ၏ ပုံရိပ်ကို ကောင်းစွာ ပြသနိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။

(၁၀) STEP ၏ အစီအစဉ် များတွင် ယခင် မပါဝင်ဖူးသူ ဖြစ်ရမည်။

(၁၁) အင်္ဂလိပ်စာ ကျွမ်းကျင်စွာ ပြောဆို၊ ရေးသားနိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။

(၁၂) လျှောက်ထားသူ ကျောင်းသား/ ကျောင်းသူ၏ အမည်၊ အတန်း၊ ဘာသာရပ်၊ ကျောင်း၊ ဖုန်းနံပါတ် နှင့် အီးမေးလ်လိပ်စာ တို့ကို မြန်မာနှင့် အင်္ဂလိပ် နှစ်ဘာသာဖြင့် ဖော်ပြလျက် (၃၆) ချက် နှင့် (၁၇)ချက် ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းများကို တင်ပြရမည် ဖြစ်ပါသည်။

လျှောက်ထားသူများသည် (၃၀-၇-၂၀၁၈)ရက်နေ့ (တနင်္လာနေ့) မနက်(၉)နာရီ တွင် မန္တလေးကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်၊ သင်တန်းရေးရာဌာန၊ ဌာနမှူး ထံသို့ လျှောက်လွှာအပြည့်အစုံ ဖြင့် လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

လျှောက်လွှာရယူရန် >> ကိုယ်ရေး (၃၆) ချက်  နှင့်  ကိုယ်ရေး (၁၇)ချက်